Velkommen til Kontrollert Bilverksted!

Kontrollert Bilverksted er et kontrollforetak med fokus på verkstedskvalitet og kundetilfredshet. Vi startet i 2006 og har siden aktivt bidratt til å heve kvalitetsnivået på Norske bilverksteder samt forsterke tryggheten for forbrukeren.

I dag eies KBV i Norge av KBV Norge AS og drives som en merkenøytral aktør i bransjen.

KBV Norge AS har et nett av frittstående, nøytrale inspektører som utfører uanmeldte stikkprøvekontroller av utført arbeide, PKK og servicenivå hos bilverksteder for lette kjøretøy inntil 7,5 T og som er tilsluttet ordningen.

Kontrollert bilverksted har skilter med det grønne punktet som symbol. Dette kvalitetsladede symbolet kan kun benyttes av bilverksteder som er tilsluttet KBV.


Bilde av en verkstedkontrollør
Bilde av en mekaniker
Bilde av et KBV-skilt