Oversikt

Verksteder
Namn
NAF avd. Sandvika
GatuadressBesök
Sandviksveien 163
PostnummerBesök
1337
PostortBesök
Sandvika
GatuadressFaktura
Østensjøveien 14
PostnummerFaktura
0661
Organisationsnummer
987372540
Namn
KBV
Namn
Namn
Aktiv
GammaltID
PostortFaktura
Oslo
OrganisationsGrupp
Organisation_KBV
FakturaScanningsKod
Telefonnummer
95842202
KontaktPerson1Namn
Jarle Anders Hurum
KontaktPerson1Roll
Senterleder
KontaktPerson1Mobiltelefon
KontaktPerson2Namn
Lars Benny Holøs
KontaktPerson2Roll
Hoved Admin
KontaktPerson2Mobiltelefon
KontaktPerson3Namn
Jarl Tyldum
KontaktPerson3Roll
Admin PKK
KontaktPerson3Mobiltelefon
KontaktPerson4Namn
Simen Kamfjord
KontaktPerson4Roll
Admin Verksted
KontaktPerson4Mobiltelefon
HuvudVerkstadId
AntalPersonal
4
Periodstart
01.04.2018 00.00.00
KvalificeringsStart
Försäkringsbolag
Försäkringsnummer
KontaktPerson1Email
jarle.anders.hurum@naf.no
KontaktPerson2Email
lars-benny.holos@naf.no
KontaktPerson3Email
jarl.tyldum@naf.no
KontaktPerson4Email
simen.kamfjord@naf.no
Kostnadsställe
Skapad
31.03.2017 00.00.00
Ändrad
11.04.2019 06.50.12
Fakturareferens
URL
www.naf.no
Landskod
NO
Periodlängd
12

Tilbake | Tilbake