Oversikt

Verksteder
Namn
RøhneSelmer AS avd Lillestrøm Karosseri
GatuadressBesök
Hurdalsgata 23
PostnummerBesök
2001
PostortBesök
Lillestrøm
GatuadressFaktura
Postboks 6174
PostnummerFaktura
Organisationsnummer
933823970
Namn
KBV
Namn
Namn
Aktiv
GammaltID
PostortFaktura
Etterstad
OrganisationsGrupp
Organisation_KBV
FakturaScanningsKod
faktura@rohneselmer.no
Telefonnummer
64841400
KontaktPerson1Namn
Ian Derrick
KontaktPerson1Roll
Daglig leder
KontaktPerson1Mobiltelefon
48149744
KontaktPerson2Namn
Kevin Sæther
KontaktPerson2Roll
Verkstedsjef
KontaktPerson2Mobiltelefon
92817406
KontaktPerson3Namn
Espen Øverbye
KontaktPerson3Roll
Oppfølger
KontaktPerson3Mobiltelefon
KontaktPerson4Namn
KontaktPerson4Roll
KontaktPerson4Mobiltelefon
HuvudVerkstadId
AntalPersonal
4
Periodstart
01.01.2019 00.00.00
KvalificeringsStart
Försäkringsbolag
Försäkringsnummer
KontaktPerson1Email
ian@rohneselmer.no
KontaktPerson2Email
kevin@rohneselmer.no
KontaktPerson3Email
espen.overbye@rohneselmer.no
KontaktPerson4Email
Kostnadsställe
Skapad
20.12.2018 00.00.00
Ändrad
21.11.2019 07.47.36
Fakturareferens
Ian Derrick
URL
www.rohneselmer.no
Landskod
NO
Periodlängd
12

Tilbake | Tilbake