Hvorfor bruke et KBV-verksted?

Fordi det gir deg som kunde trygghet og kvalitet!

For å sikre kvaliteten på service, PKK og reparasjoner som bilverkstedene utfører og samtidig gjøre det enklere for deg som kunde, har bilbransjen sammen med KBV Norge AS og KBV i Sverige bygget opp et frivillig system for kvalitetssikring – Kontrollert bilverksted.

Velger du et Kontrollert Bilverksted kan du forvente deg et fagmessig utført arbeide. Du kan også forvente at bilen er reparert i henhold til bransjen krav til bilreparasjoner og at verkstedet gjør det de skal for å løse eventuelle reklamasjoner så smidig som mulig.

For at du skal være sikker på at verkstedet lever opp til disse kravene utføres det tilfeldige og uanmeldte stikkprøvekontroller på de bilene som verkstedet reparert. Kontrollene utførs av inspektører fra KBV Norge AS.

Verkstedet stiller opp på tilfeldige og uanmeldte kontroller

Ved stikkprøvekontroller vises den tekniske kvaliteten på utført arbeide. Det kontrolleres også at de arbeidsoppgaver som er bestilt og fakturert virkelig er gjort og at de er fagmessig utført.

Klar beskjed allerede når du leverer bilen

Verkstedet anvender de vilkår som kreves i henhold til lovverket ang. håndtverkstjenester.

Pristilbud

Som kunde har du rett til å få et skriftlig pristilbud på oppdraget som skal utføres. Slik slipper du å få en overraskelse ved henting av bilen. Om det er vanskelig å gi pristilbud på forhånd skal du informeres om kostnader innen reparasjonen når oversikt/feilsøking er utført. Du kan få fastpris, en høyeste pris eller en ca. pris.

Kopi av bestillingen

Du har rett til skriftlig kopi av bestillingen. Den er til for å unngå misforståelser om hvilken type arbeid som er bestilt. På bestillingen skal evt. leveringstid være notert slik at du vet ca når bilen kan hentes, om ikke bilen blir klar samme dag.

Beskjed om tilleggsarbeider

Om verkstedet under arbeidet finner behov for andre reparasjoner som er enkle å utføre samtidig, men som i utgangspunktet ikke er bestilt, kontakter de deg og spør om dette skal utbedres. Om verkstedet ikke kan nå deg innen rimelig tid kan det likevel utføres tilleggsarbeider om prisen er lav i forhold til bestilt arbeide, eller om det finnes årsaker til å tro at du ønsker dette utført.

Verkstedsarbeider med garanti!

Alle verksteder som er med i Kontrollert bilverksted gir garanti på arbeider som utføres i henhold til Norske lover om garanti på håndverkstjenester. For deler og tilbehør er det egne garantiordninger fra respektiv leverandører. Verkstedene forplikter seg til, ved spørsmål om å informere om garantier. Garanti gjelder ikke for provisoriske reparasjoner som verkstedet har rådet deg til å ikke utføre. Verkstedet har heller ingen ansvar for bruk av deler du selv har skaffet.

Du har ellers mulighet til å reklamere feil i opptil 2 år i henhold til regler i norske lover.

Om du og verkstedet ikke blir enige?

Om tvist oppstår ang. utført arbeide, og dere ikke kan løse den, kan du søke hjelp hos forbrukerorganisasjoner for rådgivning.