Søknad om å bli et Kontrollert Bilverksted

Har du verkstad og oppfyller vilkårene for å bli Kontrollert Bilverksted så kan du bruke nedanforstående formular for å søke om att bli godkjent og kunne vise til det grønne punktet.

For å bli godkjent som Kontrollert Bilverksted stille det strenge krav til verkstedet.

Når du er koblet til systemet gjøres det i en kvalifiseringsperiode et antall stikkprøvekontroller på ditt verksted. Antallet kontroller beror på antallet mekaniker/opprettere For at du ska få en oppfatning om hva kontrollene innebærer gjøres det en del kontroller i starten hvor du til og med har mulighet til å diskutere med kontrollanten ang. de eventuelle problemer som oppdages. Etter at verkstedet har blitt godkjent under kvalifiseringsperioden kan du sette opp skiltet det grønne punktet.

Etter at verkstedet er godkjent som KBV-Verksted, gjøres det årlige stikkprøvekontroller etter avtale.

Kostnaden for tilslutning til Kontrollert Bilverksted varierer beroende på antallet mekanikere men vi regner med at avgiften og kontrollene tilsvarer opp mot ca. 4 kr per bil for et serviceverksted.

Klikk på lenken og åpne søknadsskjemaet. Skriv det ut, fyll in dine data, undertegn og send det inn.

Om du ikke har Adobe Acrobat kan du laste det ned her. Programmet er gratis.

Send søknad til: KBV Norge AS. Faksnr 63875055 eller pr e-post til post@kbv.as

KBV Norge AS
Industriveien 11 c
2020 Skedsmokorset

Har du spørsmål kan du sende disse pr mail. Info.